Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013

Číslo úkolu: 4101

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová, do 6. 10. 2014 Ing. Oldřich Černoch, CSc.

Věcný obsah úkolu

 1. Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2013.
 2. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2013.
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR na rok 2015.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 (pracovní verze).
  Termín: duben 2014
 2. Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2013 podle výsledků připomínkového řízení.
  Termín: červen 2014
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2014.
  Termín: listopad 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě