Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, dr. Josef Sívek

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Věcný obsah úkolu

  1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců FAS - transfer vědy a výzkumu, vytvoření e-learningových kurzů, aktualizování Kontrolních listů a studijních a metodických pomůcek, příprava zkušebních testů.
  2. Akreditace nových poradců - v oblastech a podoblastech specializace podle priorit MZe a dle platné Směrnice*, administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
  3. Rozšíření oblasti/podoblasti u poradců akreditovaných MZe - úkony dle platné Směrnice, administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
  4. Aktualizace webových stránek tvořících informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz a www.infovenkov.cz).
  5. Příprava systému poradenství na programovací období 2014-2020 včetně vzdělávání poradců.
  6. Ostatní činnosti Správce Registru podle Směrnice.
  7. Kontrola poradců FAS.

* Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství (dále jen Směrnice).

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-g).
    Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě