Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Číslo úkolu: 4405

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Kristýna Stránská

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vzhledem k povinnosti implementace legislativních předpisů EU je nutné zabezpečit informovanost a poradenství v souladu s povinnostmi vyplývajícími z legislativních předpisů směrem k odborné veřejnosti (hospodářským subjektům a obchodníkům).
 2. Dále je nutné proškolit odborný personál příslušných orgánů státní správy, který bude zabezpečovat výkon a provádění legislativních předpisů.
 3. Cílem úkolu je zabezpečit organizaci požadovaných seminářů pro různé cílové skupiny dle rozepsaného harmonogramu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Hlavním nástrojem pro splnění uvedeného úkolu, vyplývajícího z členství ČR v EU, bude seriál seminářů s různými typy školení.
  Semináře jsou strukturovány dle rozdílných cílových skupin:
  • odborná veřejnost (dle nařízení hospodářské subjekty a obchodníci):
   • 20 regionálně členěných jednodenních seminářů (jaro, podzim 2014)
   • studijní materiály
  • noví lektoři:
   • 2 jednodenní semináře, dle aktuálních požadavků (duben, září 2014)
   • studijní materiály
  • příslušné orgány (Česká obchodní inspekce, pověřená osoba):
   • 3x jednodenní seminář - představení a určování jednotlivých druhů dřeva domácích a exotických dřevin (průběh roku 2014)
   • studijní materiály
  • příslušné orgány (MZe + pověřená osoba + krajské úřady + Česká obchodní inspekce) dvoudenní workshop - hodnocení stávajícího stavu implementace legislativy (říjen až prosinec 2014)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě