Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Číslo úkolu: 4408

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Kristýna Stránská

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Obsahově a organizačně zajistit 4 vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Odborný lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. Cílem je formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, ve kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem k hospodaření v lesích a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky; možnosti čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd.
  Rozpis činností:
  • analýza vzdělávacích potřeb funkce odborného lesního hospodáře;
  • příprava a zpracování vzdělávacího projektu pro odborné lesní hospodáře;
  • realizace kurzů pro odborné lesní hospodáře.

Struktura a termíny výstupů

 1. Analýza vzdělávacích potřeb a zpracování vzdělávacího projektu kurzu, obsazení lektorů.
  Termín: duben 2014
 2. Realizace 4 dvoudenních kurzů po celé ČR (Praha, Písek, Trutnov, Hranice na Moravě) pro 20-25 osob na jeden seminář.
  Termín: květen až prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě