Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Výroba a využití cukru pro nepotravinářské účely v ČR a v konkurenčním prostředí EU

Číslo úkolu: 4229

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Baudisová

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Nesňal

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Vyhodnocení možnosti využití pěstování cukrové řepy v ČR pro výrobu cukru k nepotravinářským účelům v období 2014-2020.
  2. Posouzení konkurenceschopnosti užití průmyslového cukru ve vztahu k vybraným státům EU.

Struktura a termíny výstupů

  1. Vyhodnocující zpráva prezentující výsledky v odvětví cukrové řepy a cukru na základě zpracované analýzy včetně posouzení konkurenceschopnosti ČR v této komoditě v prostoru EU.
    Termín: listopad 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě