Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělávání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, dr. Josef Sívek

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Věcný obsah úkolu

 1. Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:
  • vzdělávání pracovníků státní správy;
  • akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců MZe;
  • vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů);
  • vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě