Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

SZP 2014-2020 - legislativní návrh EK k přímým platbám, legislativní návrh nařízení k přechodnému období roku 2014 a z nich vycházející potřeby

Číslo úkolu: 4234

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Mgr. Ondřej Chaloupka, Ing. Ida Zedníčková, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Petr Dereník, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. TÚ bude zaměřen na zpracování podkladů, nezbytně nutných pro další rozhodovací proces při nastavování systému přímých plateb v novém programovacím období.
  Během roku 2014 bude nutné provést rozhodnutí o nastavení základní platby, greeningu, vázané podpory, platby pro mladé zemědělce, schématu pro malé zemědělce, platby pro znevýhodněné oblasti v P1, zásadním kritériem způsobilosti bude přesné vymezení definice aktivního zemědělce a v neposlední řadě bude potřeba analyzovat kritéria pro případný převod finančních prostředků mezi pilíři.
  TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

Struktura a termíny výstupů

 1. Ad hoc výstupy, vzhledem k aktuálně projednávaným tématům v rámci přímých plateb, která budou postupně předkládána k rozhodnutí do porady vedení.
  Termín: únor 2013
 2. Odůvodnění citlivosti sektorů pro potřeby notifikace VCS + doporučení pro výši limitu minimální úrovně PP v minulém období - (až 5000€) pro finální definici AF včetně identifikace příjmů ze zemědělské x nezemědělské činnosti (čl. 9) + doporučení metody výpočtu platby pro mladé zemědělce + vyčíslení výhodnosti zavedení ekvivalentních opatření v rámci greeningu a podklad pro výběr EFA.
  Termín: leden 2014
 3. Specifikace mzdových nákladů spojených se zemědělskou činností dle čl. 11 (degresivita).
  Termín: únor 2014
 4. Propočet sazeb TNA v roce 2013.
  Termín: březen 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě