Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Stanovení výpočtu výše obvyklé ceny drůbeže dle druhu a kategorie a stanovení výše ztrát za nerealizovanou produkci drůbeže pro účely poskytování náhrad nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Číslo úkolu: 4235

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný

Spoluřešitelé: Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Mgr. Jana Teichmanová, Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Návrh metodiky postupu MZe při řešení správních řízení ve věci poskytování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o stanovení výše náhrady dle ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) citovaného zákona.

Struktura a termíny výstupů

  1. Metodika pro stanovení obvyklé ceny dle § 67 odst. 2 písm. b). Drůbež dle druhu - užitkové chovy: rodičovské chovy - masného typu, nosného typu.
    Metodika pro stanovení ztrát dle § 67 odst. 3 písm. b). Drůbež dle druhu - užitkové chovy: rodičovské chovy - masného typu, nosného typu.
    Termín: 30. 6. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě