Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Signální informace pro českou veřejnost o aktuálním dění v EU z hlediska zemědělské ekonomiky

Číslo úkolu: 4416

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1420

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Věcný obsah úkolu

  1. Zpřístupnit českému prostředí aktuální informace z evropské agrární sféry, za využití špičkového zpravodajského týdeníku AGRA-EUROPE (AgE) a vycházejícího výhradně v německé jazykové mutaci, aktuální informace o stavu a výhledech evropského, popř., světového zemědělství s důrazem na informace o ekonomickém a právním prostředí v EU.
    Průběžně poskytovat zemědělcům, spotřebitelům, studentům, odborníkům a celé české veřejnosti maximálně aktuální informace o všech důležitých faktorech ovlivňujících dění na společném agrárním trhu s možností dané situaci přizpůsobovat přijímaná podnikatelská rozhodnutí, či korigovat chování spotřebitelů na trhu se zemědělskými komoditami, technologiemi i biopalivy.
    Předkladatel projektu garantuje svým odborným profilem a mnoholetou praxí v oboru racionální a úsporný systém výběru informací z týdeníku AgE. Každý týden z cca 100 stránek odborného textu v němčině vybere ty nejdůležitější informace, přeloží vybraná témata do češtiny v daných termínech a prostřednictvím webových stránek KAŠ informace zpřístupní veřejnosti.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpřístupnění informací veřejnosti.
    Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě