Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly

Číslo úkolu: 4415

Odpovědný řešitel: Ing. Radislav Fikejs

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků referátu 1422

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

  1. Zrestaurování a konzervace několika vzácných a historických tisků.
  2. Mechanická očista dalších vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických podmínkách.
  3. Zhotovení odborného restaurátorského postupu u 10 vytipovaných tisků vč. odhadu ceny za zrestaurování.
  4. Vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů.
  5. Zpřístupnění bibliografických záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online katalogu.
  6. Nákup přístroje pro měření vlhkosti v jednotlivých dokumentech a přístroje s příslušenstvím pro výrobu ochranných obalů.

Struktura a termíny výstupů

  1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě