Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014

Číslo úkolu: 4105

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Andrea Hrabalová, Ing. Hana Šejnohová, PhD.; Ing. Pavla Wollmuthová

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

 1. Úkol bude zaměřen na dopracování následujících opatření, která budou zařazena do PRV pro období po roce 2014 a na podporu řízení a hodnocení v celém programovém období:

  • Agroenvironmentálně-klimatické opatření
  • Ekologické zemědělství
  • Platby v rámci sítě Natura 2000 na z. p.
 2. V případě každého opatření budou dopracovány fiše a v případě potřeby i revize výpočtů plateb.
 3. Systematické posuzování vlivu nastavení greeningu, cross-compliance a definice aktivního farmáře na nastavení zmíněných opatření, včetně plateb.
 4. Vyhodnocení šetření o hospodaření na travních porostech a erozně ohrožených PB.
 5. Příprava dat pro hodnocení AEO, EZ a Natura 2000 na z. p. v období 2014-2015 a pro podporu řízení těchto opatření, tj. zpracování a uchování dat pro tento účel.
 6. Podpora osvěty u AEO, EZ a Natura 2000 mezi zemědělci a dalšími uživateli a vlastníky zemědělské půdy a státní správou (např. podklad pro brožuru).
 7. Podpůrné studie: např. získání zpracovaných dat o výživové hodnotě a výnosech extenzivních travních porostů.

Struktura a termíny výstupů

 1. Dílčí výstup.
  Termín: červen 2014
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě