Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

Číslo úkolu: 4213

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Štolbová, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1210

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

Tento úkol bude zaměřen na zpracování podkladů pro návrh opatření „čl. 31/32: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“ v rámci přípravy PRV ČR pro období 2015-2020. Obsahem úkolu bude:

 1. Dopracování vymezení a kvantifikace rozsahu oblastí postižených přírodním znevýhodněním.
 2. Variantní návrhy na jemné doladění.
 3. Variantní návrhy na rozdělení jednotlivých oblastí za účelem diferenciace plateb.
 4. Modelování dopadů degresivity plateb do ekonomiky podniků.
 5. Finalizace plateb.
 6. Ověření návrhu degresivity ve vazbě na aktualizované vymezení.
 7. Aktivní účast na pracovních jednáních s EK a na pracovní skupině pro LFA při MZe.
 8. Zpracování seznamu oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními, který bude sloužit pro aktualizaci LPIS.

Struktura a termíny výstupů

 1. Závěrečná zpráva shrnující podklady zpracovávané průběžně v rámci pracovní skupiny LFA.
  Termín: prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě