Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Podpora mezinárodní/národní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Číslo úkolu: 4103

Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Pekárková

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Václav Vilhelm CSc.

Věcný obsah úkolu

  1. Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům vypsaných Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020 a jiných mezinárodních programů. Vedení finanční evidence, veškerá administrativa na projektech.
  2. Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR. Vedení veškeré administrativy (včetně finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR.
  3. Komunikace s MŠMT a dalšími institucemi v rámci grantů a podávání návrhů projektů.
  4. Vedení agendy LEAR, ECAS, komunikace s koordinátory, s partnery ve výzkumu, Bruselské dny pro výzkum (navazování nových kontaktů).
  5. Součinnost na novém projektu ECVET STEP v rámci programu Leonardo da Vinci, který bude probíhat v období leden 2014 - prosinec 2015 a asistence na případných dalších schválených projektech.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (body a‑e).
    Termín: červen 2014, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě