Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Odborná operativní činnost pro MZe

Číslo úkolu: 4102

Odpovědný řešitel: Ing. Michaela Šolcová, do 6. 10. 2014 Ing. Oldřich Černoch, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová, do 6. 10. 2014 Ing. Oldřich Černoch, CSc.

Věcný obsah úkolu

  1. Mimořádné úkoly řešené operativně v průběhu roku na základě požadavků pana ministra a odborných útvarů ministerstva.

Struktura a termíny výstupů

  1. Podle pokynů zadavatele úkolů
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě