Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Číslo úkolu: 4406

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Kristýna Stránská

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 232/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona vyhlásí Ministerstvo zemědělství Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“). Jedním z hlavních cílů Národního programu je motivace vlastníků lesa k ochraně a reprodukci genetických zdrojů formou dotací. K tomu, aby byl Národní program aktivován, je potřeba s jeho zásadami a pravidly seznámit co nejširší lesnickou veřejnost, zejména vlastníky lesa.

Struktura a termíny výstupů

  1. 4 jednodenní semináře (2x v Čechách, 2x na Moravě), vč. zajištění studijních materiálů.
    Cílová skupina - vlastníci lesa, příp. producenti sadebního materiálu lesních dřevin (cca 50 účastníků na 1 seminář, celkem cca 200 účastníků).
    Termín: 3. a 4. čtvrtletí 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě