Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Radislav Fikejs

Spoluřešitelé: Ing. Marie Macháčková

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

 1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 3. Přímé propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR.
 4. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
 5. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.
 6. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 7. Propagace činnosti Centra.

Struktura a termíny výstupů

 1. Průběžná zpráva
  Termín: 15. 6. 2014
 2. Kopie subdodavatelských faktur
  Termín: 15. 12. 2014
 3. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením
  Termín: 15. 12. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě