Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

Číslo úkolu: 4221

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1221

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Zpracování krátkodobých (tří měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců vybraných komodit rostlinného a živočišného původu (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, vejce). Zpracování predikcí cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen produktů hlavních zemědělských komodit na bázi údajů ČSÚ, MZe a TISČR SZIF.
  2. Komparace vývoje měsíčních cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen v ČR hlavních zemědělských komodit s vybranými zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2014.

Struktura a termíny výstupů

  1. Predikce cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby.
    Termín: ve 2. polovině každého následujícího měsíce (12x ročně)
  2. Komparace cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen v ČR hlavních zemědělských komodit s vybranými zeměmi EU.
    Termín: červenec 2014, do 15. 2. 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě