Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

Číslo úkolu: 4226

Odpovědný řešitel: Ing. Barbora Říhová, do 30. 6. 2014 Ing. Karla Trdlicová, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků úseku 1200

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Podklady ke kvantifikaci odhadu produkčních a spotřebitelských podpor do každoročního monitoringu OECD.
  2. Vyplňování dotazníků OECD podle aktuálních požadavků.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zemědělská politika ČR v období 2012-2013.
    Termín: leden 2014, průběžně (u dotazníků)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě