Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Vyhodnocení kurzů pro 3. skupinu (80 účastníků) e-kurzů (15 modulů) na základě dotazníků a opravné testy, uveřejnění na internetu (květen 2014).
  2. Certifikáty po absolvování všech 15 modulů (červen 2014).
  3. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu (legislativní změny) (červenec-září 2014).
  4. Příprava a zahájení e-learningových kurzů, 4. skupiny (15 modulů) (zahájení říjen 2014 a ukončení duben 2015).

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením kurzů s uvedením počtu účastníků e-learningových kurzů.
    Termín: 15. 12. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě