Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

Číslo úkolu: 4412

Odpovědný řešitel: Ing. Radislav Fikejs

Spoluřešitelé: Mgr. Jana Beránková, Mgr. Dana Koubová, Ing. Dana Nehasilová, Ing. Martina Havlíková, Mgr. Martina Berkiová, Pavel Kalášek

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

Průběžné zpracovávání informačních záznamů s funkcemi signálního, lokačního a oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. Zatřiďování těchto záznamů do www portálů bezpecnostpotravin.cz a viscojis.cz/teens a jejich podpůrných aplikací a následná propagace webových aplikací.
Výše uvedené práce obsahují tyto základní aktivity:

 1. Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
  • rozvíjení a realizace grafických a softwarových úprav portálu bezpecnostpotravin.cz
  • grafické práce stránek
  • denní redakční činnost internetových stránek bezpecnostpotravin.cz
  • denní studijní a překladatelské práce internetových stránek
  • týdenní aktualizace internetových stránek bezpecnostpotravin.cz
  • denní studijní činnost v oblasti potravinářské legislativy a norem
  • zodpovídání dotazů uživatelů webových aplikací
  • týdenní pravidelná aktualizace internetové aplikace ze systému RASFF
  • vyhledávání, zpracování informací ze systému bezpečnosti potravin s velkým důrazem na činnost dozorových orgánů
  • spolupráce s dozorovými orgány při přípravě informačních článků
  • úhrada domény bezpecnostpotravin.cz
  • tvorba databází a redakční práce systému e-mail list redakční práce, administrace systému pracovních skupin
  • komunikace s dodavatelem software, drobné úpravy software
  • aktualizace A-Z slovníku bezpečnosti potravin 20 hesel, průběžná aktualizace stávajících hesel (do 15. 12. 2013)
  • zodpovídání dotazů veřejnosti
 2. Internetové stránky foodsasety.cz
  • rozvíjení grafických a softwarových úprav portálu foodsafety.cz
  • redakční činnost internetových stránek foodsafety.cz
  • grafické služby
  • studijní a překladatelské práce internetových stránek
  • úhrady domény foodsafety.cz
  • měsíční aktualizace internetové stránky foodsafety.cz
  • drobné úpravy software
 3. Internetové stránky viscojis.cz/teens - kanál pro mládež
  • rozvíjení grafických a softwarových úprav portálu viscojis.cz
  • zajištění služeb nezávislého lektora zpracovaných článků ze zdravotního sektoru
  • redakční činnost internetových stránek viscojis.cz pro spotřebitele 13-17 let
  • roční aktualizace internetových stránek viscojis.cz/teens v rozsahu (10 článků, 5 testů, 15 obrázků)
  • propagace webové aplikace
  • úhrady domény viscojis.cz
  • tisk informačního materiálu k webovým stránkám
  • administrace projektu MZ ČR Zdraví 21 - doplnění, tisk pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ včetně distribuce
  • drobné úpravy software
  • tisk materiálu
  • Internetové stránky viscojis.cz/teens - web pro spotřebitele
  • rozvíjení grafických a softwarových úprav portálu viscojis.cz
  • tvorba příspěvků pro internetové stránky viscojis.cz
  • propagace webové aplikace
  • úhrady domény viscojis.cz
  • drobné úpravy software

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva.
  Termín: 12. 12. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě