Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám.
 2. Aktualizace pracovních sešitů ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ včetně redakčních prací a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT, tvorba pracovního sešitu pro pedagogy ZŠ (1. 3.-15. 12. 2014).
 3. Aktualizace výukového programu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem složeným ze zástupců 3 LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe (15. 8.-15. 11. 2014).
 4. Realizace sedmi výukových přednášek ve školních zařízeních (2. stupeň ZŠ) vedených dvěma lektory na téma Informační centrum bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin „Výukový program pro výchovu ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT (do 15. 11. 2014).
 5. Zajištění schvalovací doložky MŠMT pro pracovní sešity výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (do 15. 11. 2014).
 6. Administrativní práce při realizaci do max. 10 videobloků (do 15. 11. 2014).
 7. Příprava realizace školení spotřebitelů na rok 2015 pro zvýšení bezpečnosti potravin formou nového e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu (cca 100 stránek) a závěrečné testování e-kurzu (do 15. 11. 2014)
 8. Zajištění účasti na realizaci oborových promo akcí ICBP a MZe SZFI do 15 akcí ročně (farmářské slavnosti, Země živitelka, Tři věže, Dny zdraví) (do 15. 11. 2014)

Struktura a termíny výstupů

 1. Roční souhrnná zpráva.
  Termín: 31. 12. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě