Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Implementace cílů a doporučení Akčního plánu pro biomasu

Číslo úkolu: 4227

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odb. 1230

Odpovědný pracovník: Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Cílem tohoto tematického úkolu je zejména podpora implementace cílů a doporučení vyplývajících ze schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020 (dále jen „APB“). Např. ekonomika využití pevné biomasy pro energetické účely v rámci rozvoje lokální energetiky, ekonomika BPS apod. Nezbytná je také určitá predikce vývoje trhu s biomasou jako důležitý zdroj informací pro zemědělce.

Struktura a termíny výstupů

  1. Dílčí výsledky - studie, možné scénáře vývoje, ekonomické posouzení.
    Termín: do 30. 6. 2014
  2. Konečný materiál - studie, možné scénáře vývoje, ekonomické posouzení.
    Termín: do 30. 11. 2014, popř. dle pokynů zadavatele
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě