Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR)

Číslo úkolu: 4201

Odpovědný řešitel: Ing. Ivanka Součková

Spoluřešitelé: Ing. Josefina Menzlová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Miluše Abrahamová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Cílem hodnocení VS ČR je posouzení pokroku dosaženého při plnění celkových cílů stanovených pro VS. Provádí se prostřednictvím ukazatelů týkajících se výchozí situace, výsledků a případně dopadů. K tomuto účelu se použijí výsledky monitorování operačních programů OP. Hodnocení se zaměří na získání poznatků užitečných pro zlepšení kvality budoucích VS a zejména na odhalování možných nedostatků v definování cílů nebo opatření způsobilých pro podporu nebo pro potřebu definování nových nástrojů.

Struktura a termíny výstupů

  1. Vyhodnocení VS ČR za uplynulé roky 2012 a 2013.
    Termín se předpokládá v souvislosti s novými nařízeními EU na polovinu října
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě