Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4423

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Prchlík

Věcný obsah úkolu

  1. Grafické úpravy: publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro presentace pro pracovníky odboru 14310.
  2. Grafické zpracování a realizace prezentační bannerů ICBP.
  3. Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens.
  4. Dodání 1 500 ks CD s (téma: Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, CD testy, CD do interaktivních tabulí).
  5. Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 17 410 (cca do 10 akcí/rok).
  6. Tvorba videobloků do e-kurzu a videodokumentů - jak se co dělá odboru 14 310 (cca do 10 akcí/rok).
  7. Tvorba kopií CD z dodaného materiálů Interaktivní program Jime zdravě a s chutí - (program na interaktivní tabuli ZŠ), včetně obalu.

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: 31. 12. 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě