Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Dopady nového nastavení SOT a podpor SZP na stavy hospodářských zvířat v ČR

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Jaroslav Humpál, Mgr. Ondřej Chaloupka, Ing. Iveta Bošková, Ing. Ida Zedníčková

Odpovědný pracovník: Ing. Vilhelm Václav, CSc.

Věcný obsah úkolu

  1. Modelování možného vývoje početních stavů hosp. zvířat v ČR v závislosti na nových - přijímaných - pravidlech podpor SZP a SOT.

Struktura a termíny výstupů

  1. Predikce dopadů nových podpor podle SZP EU a opatření SOT na stavy jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat v ČR v členění: KBTPM, dojnice, prasata, ovce a kozy, drůbež.
    Termín: listopad 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě