Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Lenka Nushartová

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1420

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

  1. Výběr dokumentů pro digitalizaci.
  2. Zpracování a podání projektu na MK ČR.
  3. Skenování dokumentů a zpracování metadat.
  4. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům.
  5. Uchování dat v ÚZEI do doby plného zprovoznění systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat v systému NK ČR.

Struktura a termíny výstupů

  1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě