Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2014

Číslo úkolu: 4224

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová

Spoluřešitelé: Ing. Karla Trdlicová, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2014.
  2. Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu.
  3. AZO ČR zpracováno v hodnotovém i množstevním vyjádření.
  4. Analýza kilogramových cen.
  5. Tabulkové a grafické výstupy.

Struktura a termíny výstupů

  1. 4 x souhrnná čtvrtletní informační publikace (součástí každého výstupu bude krátké shrnutí vývoje AZO ČR).
    Termín: vždy 2 měsíce po skončení čtvrtletí roku 2014 (únor, květen, srpen a listopad)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě