Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

Číslo úkolu: 4225

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Štiková

Spoluřešitelé: Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Vývoj celkové spotřeby potravin (vč. nutričního hodnocení) a spotřeby podle sociálních skupin, predikce spotřeby.
 2. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních výrobků na celkové spotřebě.
 3. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za potraviny, nápoje a tabák.
 4. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu potravin.
 5. Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží a spotřebitelské preference.

Struktura a termíny výstupů

 1. Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin, vývoj vnitřního trhu.
  Termín: červen 2014
 2. Vývoj spotřeby potravin, kritéria jejího hodnocení a predikce.
  Termín: listopad 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě