Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Aktualizace prostředí WWW stránek informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)

Číslo úkolu: 4417

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Bajnar, Ing. Josef Kořínek, dr. Josef Sívek, Ing. Radislav Fikejs

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Věcný obsah úkolu

  1. Zajistit výběrové řízení na aktualizaci prostředí (přeprogramování) a provozování stávajícího multiportálového redakčního systému Agronavigator.cz a jeho klonů do dále podporovaného programového prostředí (.NET = „dotnet“). Realizovat zakázku bez přerušení provozu systému.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě