Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2014

číslo 111

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2013

Analyzuje vývoj českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (tj. mimounijními zeměmi) i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Dále je AZO ČR zhodnocen v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2008-2013.

Praha: ÚZEI, 2014, ISBN 978-80-7271-211-3

Pohlová, K. (srpen 2014)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě