Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2015 / 2014–2016 Rámcová dohoda o slovensko-česko-maďarsko výzkumné spolupráci

2014–2016 Rámcová dohoda o slovensko-česko-maďarsko výzkumné spolupráci

Název projektu v češtině:

Rámcová dohoda o slovensko-česko-maďarsko výzkumné spolupráci

Název projektu v jazyce originálu:

General Agreement for a Slovak-Czech-Hungarian Joint Research Cooperation

Číslo smlouvy:

ÚZEI 105/2013-1010

Doba řešení celkem:

3 roky

začátek: leden 2014, konec: prosinec 2016

Spolunositelé:

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (Slovenská republika), Ústav zemědělské ekonomiky a informací (Česká republika), Agrárgazdasági Kutató Intézet (Maďarsko)

Zodpovědná osoba:

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

další řešitelé:

kolektiv pracovníků ÚZEI

Anotace

Obecným cílem projektu je výzkum zemědělských oblastí a zemědělsko-potravinářského sektoru pomocí analýzy odvětví, porovnání zemí, určení pozitivních a negativních vlivů na zemědělskou ekonomiku, šíření výsledků výzkumu a návrhů pro budoucí zásady v odvětví.

Společný výzkumný plán byl zformulován v rámci trojstranného výzkumného projektu nazvaného „Dopad CAP na efektivitu využití faktorů zemědělské výroby a na ekonomickou efektivitu zemědělské výroby a produktových sektorů na Slovensku, v České republice a v Maďarsku“.

Aktivity v letech

2014

Trojstranný výzkumný projekt se zaměří na tato témata tvořící zároveň specifické cíle:

  • Implementace nové CAP na Slovensku, v České republice a v Maďarsku – srovnávací analýza.
  • Vlastnictví zemědělské půdy, trh s půdou a pronájmem půdy.
  • Konkurenční schopnost a ziskovost rostlinné a živočišné výroby.
  • Efektivita produkce potravinářského průmyslu.

2015 a 2016

Trojstranný výzkumný projekt se zaměří na tato témata tvořící zároveň specifické cíle:

  • Zavedení a hodnocení programu rozvoje venkova na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.
  • Dopad zemědělské výroby na zaměstnanost v regionech.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě