Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2014-2015 ECVET - STEP

Název projektu v češtině:

ECVET – STEP: ECVET pro posílení vzdělanosti na cestě k zaměstnanosti

Název projektu v jazyce originálu:

ECVET – STEP for Strengthening Training to Employment Pathways

Číslo projektu:

539816-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP (číslo smlouvy: 2013 – 3865 / 001 001)

Zadavatel:

Program celoživotního vzdělávání – Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty – Rozvoj inovací

Doba řešení celkem:

2 roky

začátek: leden 2014, konec: prosinec 2015

Nositel projektu:

Koordinátor: Technological Educational Institute of Athens (TEIA), Řecko

Spolunositelé:

UDE (Německo), UAH (Španělsko), EUM (Belgie), AOC Raad (Holandsko), ÚZEI (ČR), CAFS (Slovinsko), INEA (Španělsko)

Zodpovědná osoba:

Mgr. Pavel Sládek, Ph.D.

další řešitelé:

Mgr. Patrik Rymeš, Ing. Andrea Pekárková

Anotace

Projekt se zaměřuje na rozvoj Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) prostřednictvím Modelu matice zralosti (CMF), který umožní v rámci oblasti zemědělství, nejenom organizacím zabývajícím se odborným vzděláváním, ale i ostatním článkům řetězce odborného vzdělávání v prostoru EU, porozumět a získat výhody ze systému ECVET a zároveň začlenit tento systém do svých procesů. S ohledem na usnadnění přijetí systému ECVET je jedním z cílů projektu vytvořit přístupové modely a rozvinout sdílené a opakovaně využitelné jednotky studijních výstupů, které budou zahrnovat popis součástí kvalifikace, obsahující ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, které mohou být shromažďovány, posuzovány a hodnoceny v souladu se specifickými pravidly, kritérii a kredity.

Aktivity v letech

2014

WP1: Analýza zemědělských vzdělávacích mobilit v procesech odborného vzdělávání

WP2: Rozvoj systému ECVET v rámci Modelu matice zralosti

WP3: Opakovaně využitelné jednotky studijních výstupů pro nástroj ECVET

WP4: Tvorba on-line služeb ECVET-STEP

WP6: Šíření informací o projektu

2015

WP5: Pilotní testování a evaluace

WP6: Šíření výsledků

WP7: Využití

Webová stránka projektu:

http://ecvet-step.eu/

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU.

mp_es_01.png mp_es_02.png

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě