Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2013

číslo 110

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2012

Analyzuje vývoj českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchod) a vnitrounijní obchod s ostatními členy EU 27 (intraobchod) v roce 2012 v porovnání s předchozími pěti lety. Vývoj AZO ČR zhodnocen jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí studie je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky.

Praha: ÚZEI, 2013, ISBN 978-80-7271-202-1

Pohlová, K. (srpen 2013)

 

Možnosti zvýšení přidané hodnoty v moldavském zemědělství 

Dne 11. 4. 2013 podepsal ÚZEI s Českou rozvojovou agenturou kontrakt na praktickou studii o možnostech zvýšení přidané hodnoty v moldavském zemědělství. Studie poslouží jako podklad pro rozvoj možností, jak mohou české technologie pracovat na zvýšení ceny, za kterou jsou drobní zemědělci schopni umístit svou produkci na trh. ÚZEI je ctí, že se může podílet na záslužné práci ČRA na zlepšování životního standardu lidí v daleko nejchudší zemi Evropy.

V tomto ÚZEI navazuje na svou dlouholetou aktivitu v Moldavsku. V letošním roce budou například, opět ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, v nejsledovanější relaci moldavské televize promítnuty naučné filmy z dílny ÚZEI nabízející pomocnou ruku z palčivých problémů zemědělské chudoby; toto je nejefektivnější způsob předání podnikatelských dovedností a pomoci prostým moldavským zemědělcům, kteří v drtivé většině nemají přístup k moderním komunikačním technologiím a jejichž mobilita je obecně mizivá.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě