Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012

Číslo úkolu: 4101

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Oldřich Černoch, CSc., do 6. 9. 2013 PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

Věcný obsah úkolu

 1. Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2012.
 2. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2012.
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2013.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012 (pracovní verze).
  Termín: duben 2013
 2. Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2012 podle výsledků připomínkového řízení.
  Termín: červen 2013
 3. Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2013.
  Termín: listopad 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě