Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Číslo úkolu: 4405

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vzhledem k povinnosti implementace legislativních předpisů EU je nutné vyškolit dostatečný počet expertů, kteří zabezpečí informovanost a poradenství v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z legislativních předpisů. Dále je nutné zaškolit odborný personál příslušných orgánů státní správy, který bude zabezpečovat výkon a provádění legislativních předpisů. V souvislosti se zavedením nové centrální evidence dřeva (CEDr) bude nutné uspořádat také informační kampaň pro veřejnost. Cílem úkolu je zabezpečit organizaci požadovaných seminářů pro různé cílové skupiny dle rozepsaného harmonogramu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Hlavním nástrojem pro splnění uvedeného úkolu, vyplývajícího z členství ČR v EU, bude seriál seminářů s různými typy školení.
  Semináře jsou strukturovány dle rozdílných cílových skupin:
  • příslušné orgány (krajské úřady + Česká obchodní inspekce):
   • jednodenní semináře (duben, listopad 2013);
   • studijní materiály (2 rozdílné typy pro 2 typy školení);
  • školitelé:
   • jeden a půldenní semináře (duben, listopad 2013);
   • studijní materiály (2 rozdílné typy pro 2 typy školení);
  • správci majetku, poradci, odborní lesní hospodáři:
   • jednodenní semináře (květen - červen, listopad-prosinec 2013);
   • studijní materiály (2 rozdílné typy pro 2 typy školení).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě