Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

Číslo úkolu: 4431

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Eva Hovorková, Otakar Krištoufek

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vstupní vzdělávání (včetně kapitoly EÚ, Etického kodexu a protikorupční tématiky).
 2. Environmentální vzdělávání.
 3. Počítačové vzdělávání.

Struktura a termíny výstupů

 1. Vstupní vzdělávání zaměstnanců (usnesení vlády č. 1542/2005).
  Termín: 1x čtvrtletně
 2. Environmentální vzdělávání (vládní usnesení č. 1048/2000, č. 1542/2005).
  Termín: 1 x pololetně
 3. PC - KKIG (vládní usnesení č. 1542/2005, č. 904/2001).
  Termín: průběžně
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě