Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

Číslo úkolu: 4233

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Monitoring tržních cen zemědělské půdy započatý již v roce 2000.
  2. Hodnocení lokálních vlivů určujících místně i časově obvyklou cenu zemědělských pozemků.
  3. Prohloubení a zlepšení kvantifikace vlivů jednotlivých faktorů cen nájemného za zemědělské pozemky.
  4. Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a nájemného za zemědělské pozemky.
  5. Zajištění sběru dat o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o výsledcích tematického úkolu; sumarizace a přehledy o realizovaných tržních cenách zemědělských pozemků; mapové podklady tržních cen; predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a nájemného.
    Termín: prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě