Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

Číslo úkolu: 4228

Odpovědný řešitel: Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR.
  2. Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 a v oborové struktuře a CZ-NACE 11 včetně srovnání s EU u dostupných indikátorů).
  3. Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém podpory potravinářských výrob.
  4. Vývoj zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11.

Struktura a termíny výstupů

  1. Analýza ekonomické pozice MSP výroby potravinářských výrobků a výroby nápojů a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR.
    Termín: červen 2013
  2. Analýza výkonnosti a efektivnosti potravinářských výrobků a výroby nápojů v ČR (studie k bodům b.-d. věcného obsahu úkolu).
    Termín: říjen 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě