Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

Číslo úkolu: 4428

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI - ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika.
 2. Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI.
 3. Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI:
  • odborné materiály na elektronických nosičích;
  • multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe;
  • správa filmového archivu a videobanky MZe;
  • kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe.
 4. Vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-d).
  Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě