Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího a skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2013

Číslo úkolu: 4222

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Mgr. Jana Teichmanová

Odpovědný pracovník: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Věcný obsah úkolu

  1. Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží, skopové maso a vejce ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.

Struktura a termíny výstupů

Na základě dostupných údajů o situaci a vývoji na světovém a evropském trhu s mlékem, hovězím, vepřovým, drůbežím, skopovým masem a s vejci zhodnotit vliv vývoje na zahraničních trzích na trh těchto komodit v ČR a na základě krátkodobých předpovědí ze zahraničních zdrojů predikovat vývoj produkce a vývoj na domácím trhu s uvedenými komoditami.

  1. Vepřové maso, drůbež a vejce.
    Termín: červen 2013
  2. Hovězí maso, skopové maso, mléko.
    Termín: září 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě