Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Technologie pro kombinované formy vzdělání

Číslo úkolu: 4429

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech:
    • vzdělávání pracovníků státní správy;
    • akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v registru poradců MZe;
    • vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů).

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě