Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

SZP po roce 2013 - legislativní návrh EK k přímým platbám a dopady v něm navrhovaných změn během vyjednávacího procesu

Číslo úkolu: 4234

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Petr Dereník, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. TÚ bude zaměřen na zpracování podkladů, nezbytně nutných pro další rozhodovací proces při nastavování systému přímých plateb v novém programovacím období.
  Během roku 2013 bude nutné provést rozhodnutí o nastavení základní platby (systém platebních nároků), greeningu, vázané podpory, platby pro mladé zemědělce, schématu pro malé zemědělce, platby pro znevýhodněné oblasti v P1, dále bude nutné dospecifikovat definici aktivního zemědělce či případná kritéria převodu finančních prostředků mezi pilíři.
  TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace projednávání leg. návrhu, aby mohla na základě provedených analýz ÚZEI být formulována pozice ČR.

Struktura a termíny výstupů

 1. Ad hoc výstupy, vzhledem k aktuálně projednávaným tématům v rámci přímých plateb.
  Termín: únor 2013
 2. Vyčíslení předpokládaného nastavení vázané podpory pro citlivé sektory v souvislosti s čl. 22 + aktualizace národních priorit v oblasti přímých plateb po roce 2013.
  Termín: únor 2013
 3. Propočet efektivity Top- up v roce 2013 v souvislosti s aplikací modulace.
  Termín: duben 2013
 4. Zhodnocení efektu odložené aplikace systému s platebními nároky.
  Termín: květen 2013
 5. Aktualizace národních priorit v oblasti přímých plateb po roce 2013.
  Termín: červenec 2013
 6. Podklady pro výběr finálního modelu přímých plateb po roce 2013 a propočet efektu na jednotlivé skupiny žadatelů.
  Termín: září 2013
 7. Aktualizace národních priorit v oblasti přímých plateb po roce 2013.
  Termín: říjen 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě