Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

Číslo úkolu: 4212

Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Hrabalová

Spoluřešitelé: Ing. Kamila Koutná, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

  1. Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2012.
  2. Pokračování ve sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin.

Struktura a termíny výstupů

  1. Data v oblasti zpracování biopotravin, odbytu a trhu s biopotravinami.
    Termín: březen 2013
  2. Základní data o bioprodukci ekofarem (výměra pěstovaných plodin, počet chovaných zvířat, objem rostlinné a živočišné bioprodukce apod.).
    Termín: září 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě