Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

Číslo úkolu: 4302

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal

Spoluřešitelé: Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN ČR

Odpovědný pracovník: Ing. Josef Hanibal

Věcný obsah úkolu

  1. Definování reprezentativního souboru ekonomických ukazatelů vnitropodnikové situace jednotlivých odvětví produkce ekologicky hospodařících podniků.
  2. Zjištění reálné hodnoty produktivity ekologického zemědělství v ČR, zjištění podílu zemědělské produkce ekofarem.

Struktura a termíny výstupů

  1. Celková zemědělská produkce ekologických farem ve vztahu k celkové výměře ekologických farem a k celkové zemědělské produkci ČR, porovnání se situací konvenčně hospodařících farem.
    Termín: prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě