Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Číslo úkolu: 4103

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům vypsaných Evropskou unií v rámci 7. RP. Vedení finanční evidence, veškerá administrativa na projektech.
  2. Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR.
  3. Vedení veškeré administrativy (včetně finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR.
  4. Komunikace s Technologickou agenturou AV ČR v rámci programů a záměrů ve výzkumu. Komunikace s MŠMT v rámci grantů k 7. RP.
  5. Vedení agendy LEAR, ECAS, komunikace s koordinátory, s partnery ve výzkumu, Bruselské dny pro výzkum (navazování nových kontaktů).
  6. Asistence na projektu Development of Moldovan small farmers' business skill by enhancing knowledge transfer, který je zaměřen na transfer znalostí, projekt byl zahájen v srpnu 2012.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (body a‑e).
    Termín: červen 2013, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě