Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Operativní odborná činnost pro MZe

Číslo úkolu: 4102

Odpovědný řešitel:  Ing. Oldřich Černoch, CSc., do 6. 9. 2013 PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI
Odpovědný pracovník:  Ing. Oldřich Černoch, CSc., do 6. 9. 2013 PhDr. Jan Šlajs, LL.M.

Věcný obsah úkolu

  1. Mimořádné úkoly řešené operativně v průběhu roku na základě požadavků pana ministra a odborných útvarů ministerstva.

Struktura a termíny výstupů

  1. Podle pokynů zadavatele úkolů
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě