Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Oceňování zemědělského půdního fondu

Číslo úkolu: 4214

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability výroby. Aktualizuje ocenění současného systému bonitace půdy. Výsledky jsou určeny pro návrh ocenění zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem o ocenění majetku a pro navazující úkoly:

  1. Vyhodnocení navazujících informací spojených s potřebami ochrany životního prostředí, zejména pro zjištění ekonomických dopadů eroze.
  2. Analýza možností tvorby cenových map zemědělské půdy.
  3. Vyhodnocení možností aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provozních podmínek zemědělských podniků.

Struktura a termíny výstupů

  1. Návrh ocenění zemědělského půdního fondu podle BPEJ a na regionální úrovni.
    Termín: listopad 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě