Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková

Spoluřešitelé: subjekt, vybraný na základě výběrového řízení pro analýzu potravin

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA, do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.
 3. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
 4. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR.
 5. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
 6. Propagace činnosti Centra.

Struktura a termíny výstupů

 1. Průběžná zpráva
  Termín: 15. 6. 2013
 2. Kopie subdodavatelských faktur
  Termín: 15. 12. 2013
 3. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením
  Termín: 15. 12. 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě