Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

Číslo úkolu: 4226

Odpovědný řešitel: Ing. Karla Trdlicová, CSc.

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Podklady ke kvantifikaci odhadu produkčních a spotřebitelských podpor do každoročního monitoringu OECD.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zemědělská politika ČR v období 2011-2012.
    Termín: leden 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě