Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Josef Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Vyhodnocení kurzů pro 2. skupinu (80 účastníků) e-kurzů (15 modulů) na základě dotazníků a opravné testy, uveřejnění na internetu (květen 2013).
  2. Certifikáty po absolvování všech 15 modulů (červen 2013).
  3. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu (legislativní změny) (červenec-září 2013).
  4. Příprava a zahájení e-kurzů 3. skupiny (15 modulů) (zahájení říjen 2013 a ukončení duben 2014).

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením kurzů s uvedením počtu účastníků e-kurzů.
    Termín: 15. 12. 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě